top of page

Boodschap van Steun en Vrede na de gewelddadige aanval door Hamas op Israel

De Boeddhistische Unie van België wilt haar diepste medeleven en steun uitspreken aan de bevolking van Israël in deze moeilijke tijden. De recente bloedige aanval van de organisatie Hamas op 7 oktober 2023 heeft diepe wonden geslagen en veroorzaakt onnoemelijk verdriet en verlies. Onze gedachten zijn bij de slachtoffers en hun families van alle betrokken nationaliteiten en geloofsovertuigingen die getroffen zijn door deze tragische gebeurtenissen.

We roepen op om in deze situatie het pad te bewandelen dat leidt tot duurzame vrede, rechtvaardigheid en welzijn voor alle betrokkenen, indachtig aan de woorden van Boeddha, dat haat nooit door haat overwonnen kan worden, maar enkel door liefde.

Het is inderdaad van vitaal belang dat we ons blijven inzetten voor dialoog, begrip en verzoening, in plaats van een voortzetting van geweld en conflict. We hopen dan ook dat het mogelijk zal zijn om zo snel mogelijk onderhandelingen op te starten om de diepgewortelde problemen in de regio op vreedzame wijze aan te pakken.

Onze gedachten zijn bij allen die dit zware lijden ondergaan, en we hopen op een spoedig herstel van vrede en harmonie.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page