top of page

Het BUB-team

carlo-luyckx-768x768.jpg

Carlo Luyckx

 • email

Voorzitter

koen_vermeulen big.png

Koen Vermeulen

 • email

Secretaris-Generaal

Raad van bestuur
 • Carlo Luyckx - voorzitter
  Carlo Luyckx, voorzitter van de Boeddhistische Unie van België sinds 2014 en vicevoorzitter van de Europese Boeddhistische Unie sinds 2023 was in 1977  medeoprichter van het Centre d'études Tibetaines (Samye Dzong Brussel). Van 1978 tot 1984 wijdde Carlo Luyckx een groot deel van zijn tijd aan het Samye Ling Tibetan Centre in Schotland, waar hij Tibetaans schilderkunst en iconografie studeerde. In 1991 werd hij directeur van het Verbindingsbureau Brussel-Europa. Hij werd verkozen tot gemeenteraadslid in Sint-Gillis in 1995 en was er schepen van 2000 tot 2018.  Tegelijkertijd is hij betrokken bij tal van verenigingsactiviteiten, onder andere als stichtend lid van Emoena België. 
   

 • Veronique Pochet - vice-voorzitster
  Véronique Pochet, vice-voorzitster van de Boeddhistische Unie van België en verantwoordelijk voor de voorbereiding van het onderricht van het boeddhisme in scholen in het kader van de erkenning van het boeddhisme, beoefent het zenboeddhisme binnen bij Zen Sangha. Ze heeft een Master in Theologie en Religiewetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam en heeft het vak Boeddhisme onderwezen aan toekomstige leraren aan de Hogeschool UCLL. Ze zet zich in voor de interlevensbeschouwelijke dialoog, is betrokken bij de coördinatie van de opleiding van Emoena België en heeft een onderzoekspost aan de UCLL, gericht op onderzoek en expertise voor een inclusieve samenleving.
   

 • Hoa Nguyen Phuc Bao - penningmeester
  Hoa Nguyen verlaat zijn geboorteland Vietnam in 1972 en studeert af als Handelsingenieur Solvay aan de Université Libre de Bruxelles in 1977.  Na een lange carrière in de banksector speelt hij een actieve rol in de organisatie van de activiteiten van de Dhamma Groep. Hij is ook zeer actief in de Vietnamese gemeenschap in België en is een van de oprichters van de vereniging voor zenboeddhisme “Thien Tong de la bambouseraie de la délivrance”. Sinds 2011 is hij penningmeester van de Boeddhistische Unie van België.
   

 • Denis Leblond - secretaris
  Denis Leblond, secretaris van de Boeddhiste Unie van België, is sterk betrokken bij de interlevensbeschouwelijke dialoog, diversiteit, gelijkwaardigheid, inclusie en gemeenschapszin. Hij heeft een MBA in financiën en een Master in internationale analyse en perspectieven. Denis Leblond is actief als onafhankelijk expert op het gebied van communicatie, bemiddeling en conflictoplossing. Hij is voorzitter van de non-profitorganisatie Axcent, die de dialoog en samenwerking tussen religies en geloofsovertuigingen in Brussel bevordert. Hij beoefent het Nichiren boeddhisme bij Soka Gakkai Intl. Beligum.
   

 • Ada Sekirin
  Ada Sekirin, geboren in Rusland, heeft een master in computerwetenschappen en een MBA. Parallel met een carrière als ondernemer en manager in de IT-sector, verdiepte ze zich in het Tibetaans boeddhisme, volgde ze retraites en leidde ze meditatiesessies aan het Nalanda Instituut. Geïnteresseerd in de verbinding van boeddhistische praktijken met het beroepsleven, heeft ze zich gespecialiseerd als coach en opleider. Sinds eind 2023 heeft ze haar professionele activiteit stopgezet om zich als vrijwilliger te wijden aan de bestuurlijke taken van Yeunten Ling. Ze is bestuurslid van de Boeddhistische Unie van België en lid van de Ethische Commissie.
   

 • Annemie Vanattenhoven
  Annemie Genshin Van Attenhoven is zen non en leraar in de traditie van de Japanse soto zen. Ze is leerling van Olivier Reigen Wang-Genh, abt van zentempel Ryumonji in de Elzas. Ze begon een intensieve zenpraktijk na een verblijf in het klooster La Gendronnière in 2000. Ze is medeverantwoordelijk voor het zenboeddhistisch centrum Shodo Dojo met haar echtgenoot, zenmeester Konrad Kosan Maquestieau. Ze heeft als websitebeheerder gewerkt op de communicatieafdelingen van Vluchtelingenwerk, Artsen zonder Grenzen en Handicap International, maakt deel uit van het communicatieteam van zentempel Ryumonji en is verantwoordelijk voor de communicatie in de Shodo Dojo.  Ze is bestuurster van de Boeddhistische Unie van België en lid van de Ethische Commissie.
   

 • Dhammaketu (Wilfried De Vlieghere)
  Wilfried De Vlieghere vatte zijn studies filosofie aan nadat hij tot zijn 25ste monnik was geweest.  In 1981 is hij medeoprichter van Agalev, de voorloper van de partij Groen, en zetelt van 1987 tot 1995 in het parlement.  Na een ontmoeting met de boeddhistische gemeenschap richtte hij in 1996 het Triratna Boeddhistisch Centrum Gent op. Hij schrijft regelmatig over boeddhisme, waarbij hij zich vooral richt op de aanpassing van het boeddhisme aan de westerse cultuur, bijvoorbeeld in zijn boek Boeddha Nu.
   

 • Heidi Rommens
  Heidi Rommens kwam in 2004 in contact met het boeddhisme. Ze vond inspiratie tijdens retraites bij vele leraren in binnen- en buitenland en in verscheidene boeddhistische tradities. In 2020 was ze medeoprichtster van de vereniging InzichtMeditatie Antwerpen in de Theravadatraditie van meditatieleraar Ayya Virañani. Heidi hecht veel belang aan respect voor en dialoog met andere levensbeschouwingen. Ze is werkzaam bij de FOD Financiën.
   

 • Katty Roussel
  Kathy Roussel studeerde politieke wetenschappen aan Sciences Po Toulouse en Europees recht aan de Universiteit Toulouse Capitole. Ze was bestuurslid van The Nadi, een vereniging die de integratie van vrouwelijke immigranten bevordert en analfabetisme bestrijdt. Momenteel helpt ze bedrijven en hun zakenpartners bij het identificeren en aanpakken van problemen op het gebied van duurzame ontwikkeling. Kathy beoefent het boeddhisme bij Soka Gakkai Intl. België.
   

 • Philippe D'Haeyere
  Philippe D'Haeyere wordt advocaat aan de balie van Brussel na zijn studies aan de Université Catholique de Louvain.  Aanvankelijk komt hij in contact met het boeddhisme via het zenboeddhisme en vervolgens wordt hij actief bij Triratna, een beweging opgericht door de Engelse monnik Sangharaksita om een boeddhistische visie gestalte te geven die zo nauw mogelijk aansluitt bij de westerse cultuur en levenswijze.
   

 • Pierre VerjansPierre Verjans is emeritus hoogleraar politieke wetenschappen aan de Université de Liège. Na zijn werk in de vrijwilligerssector werd Pierre Verjans politicoloog aan het departement Politieke Wetenschappen van de Universiteit van Luik en aan de Katholieke Universiteit van Graben in Butembo, in de provincie Noord-Kivu in de Democratische Republiek Congo.  Hij is bestuurder van het Centre Zen de la Pleine Conscience in Luik, waar hij het boeddhisme beoefent in de traditie van Thich Nhat Hanh, zenmeester en vredesactivist.

Indien je contact wenst op te nemen met een lid van de bestuursraad

kan je een mailtje sturen naar office(@)buddhism.be

bottom of page