top of page
Ethische commissie

De Boeddhistische Unie van België (BUB) heeft haar ethisch beleid vastgelegd in een Ethisch en Deontologisch Charter. De opdracht van de Ethische Commissie bestaat erin de beslissingen voor te bereiden die het mogelijk maken om dit beleid concreet vorm te geven en specifieke dossiers op te volgen in samenwerking met de Raad van Bestuur.

  • Ada Sekirin

  • Annemie Van Attenhoven

  • Ayya Vimala

  • Frank de Waele

  • Lama Rinchen Palmo

  • Michel Depréay

In haar streven naar transparantie en met respect voor de privacy van de betrokken personen, laat de BUB de rechtstreeks betrokkenen toe om de dossiers van de behandelde dossiers in te zien op het adres

van haar zetel.

Bij wijze van voorbeeld zijn de documenten beschikbaar die betrekking hebben op twee verschillende klachten over ongewenst gedrag en misbruik gepleegd door spirituele leiders binnen een boeddhistische gemeenschap. Volgens een procedure die is vastgelegd in haar Handvest voor ethiek en professioneel gedrag, erkende de BUB de gegrondheid van de klachten van de slachtoffers. Op 16 januari 2022 heeft de vereniging in kwestie haar lidmaatschap bij de BUB beëindigd.

Aanspreekpersonen Integriteit

Indien u contact wenst op te nemen in verband met de naleving van het Ethisch en Deontologisch Charter, kan u een bericht sturen naar onze Aanspreekpersonen Integriteit:

integrity(@)buddhism.be

Annelies Dezaeytijd of Thomas Demyttenaere zullen met u contact opnemen. 

U kan uw telefoonnumer meedelen in het bericht indien u wenst dat zij u terugbellen. 

bottom of page