top of page

Erkenning van het boeddhisme – Tweede lezing
De ministerraad heeft op 15 december 2023 op voorstel van minister van Justitie Paul Van Tigchelt in tweede lezing een voorontwerp van wet goedgekeurd ter erkenning van het boeddhisme.

Het voorontwerp van wet, aangepast aan het advies van de Raad van State en de Gegevensbeschermingsautoriteit, erkent het boeddhisme officieel in België als niet-confessionele levensbeschouwing en de Boeddhistische Unie van België als het representatief orgaan van de boeddhistische gemeenschap van België.

Het voorontwerp van wet omvat onder meer:

  • de bepalingen waarbij de Boeddhistische Unie van België wordt erkend

  • de omschrijving van de opdrachten ervan

  • de toelichting en organisatie van het federaal secretariaat

  • de erkenning van de lokale boeddhistische gemeenschappen waarvan de inwerkingtreding nog bekrachtigd zal worden bij Koninklijk Besluit

  • de oprichting, de opdrachten en de organisatie van de lokale instellingen, ook hier zal de inwerkingtreding nog bekrachtigd worden bij Koninklijk Besluit

Het voorontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning met het oog op indiening bij de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Comentarios


Los comentarios se han desactivado.
bottom of page