top of page

De BUB organiseert een opleiding om de lidverenigingen te ondersteunen in geval van misbruik

Het is essentieel dat elke beoefenaar de Dharma (Boeddha's leer) kan ontmoeten in een respectvolle, veilige en zorgzame omgeving. We zijn ons er echter van bewust dat er in de spirituele context vormen van grensoverschrijdend gedrag en misbruik kunnen voorkomen. Dergelijk gedrag kan verschillende vormen aannemen: economisch, fysiek, psychologisch, psychologisch, seksueel, institutioneel of structureel.


De Boeddhistische Unie van België heeft samen met haar lidverenigingen een Ethisch en Deontologisch Charter opgesteld ter ondersteuning van het preventiebeleid binnen verenigingen. Elke persoon die verantwoordelijkheid uitoefent binnen de lidverenigingen van de Belgische Boeddhistische Unie is verplicht ervoor te zorgen dat iedereen zich aan dit handvest houdt. Dit is gebaseerd op de noodzaak om lijden te vermijden en de zorg voor het welzijn van anderen te bevorderen. Op 16 november 2019 organiseerde de Belgische Boeddhistische Unie voor de tweede keer een training over grensoverschrijdend gedrag en seksueel misbruik. Het doel was om verenigingen extra achtergrond te geven in het beleid van preventie en heling op dit gebied. Deze opleiding, gericht op vertrouwenspersonen, leerkrachten en bestuurders van verenigingen, werd gegeven door Sensoa, een expertisecentrum op dit gebied. Marie deelde met ons haar indrukken van deze opleidingsdag:

"Als gepensioneerde gezondheidswerker ben ik blij dat er schot in de zaak komt. Ik ben dankbaar dat de Boeddhistische Unie van België een duidelijk beleid op dit gebied heeft opgesteld om een goede opvolging te waarborgen in het geval van een melding en om de betrokken personen te helpen. Het is belangrijk dat een slachtoffer in staat is om zich te uiten, zijn of haar verhaal kan doen, met zorg gehoord te worden en als slachtoffer erkend te worden. Zonder herstellende en/of bestraffende actie blijft het slachtoffer gefrustreerd achter en heeft hij of zij moeite om verder te gaan in het leven. Ik wil u bedanken voor deze productieve en stimulerende training. De casusanalyses om de ernst van de feiten te beoordelen waren zeer informatief. Ik kwam naar buiten met informatie over de te volgen procedure in geval van klachten of verdenkingen van grensoverschrijdend gedrag en hoe je daar mee om moet gaan. Ik ben me bewust van de enorme omvang van het project en het werk dat is verricht. Erg blij met deze vooruitgang in de verdediging van de slachtoffers. Namens de misbruikte personen, dank u, dank u, dank u! "

Marie Lejeune, gepensioneerde verpleegster.

Comentários


Os comentários foram desativados.
bottom of page