top of page
Triratna Boeddhistische Gemeenschap
Praktische informatie

Vereniging

Triratna

Adres

De Blauwe Poort, Collegebaan 49A, 9090 Melle, Belgium

Website

Telefoon

0487 90 63 67

E-mail

Introductie

Triratna-Boeddhistische Gemeenschap (voormalige 'De Vrienden van de Westerse Boeddhistische Orde') is in 1967 in Engeland ontstaan vanuit de visie van een Engelse monnik, Sangharaksita. Hij wilde een beweging opzetten die ernaar streeft het boeddhisme honderd procent en onverdund te beleven, in vormen die zo nauw mogelijk aansluiten bij onze cultuur en leefwereld. Meditatie heeft hierin een heel belangrijke plaats. Twee meditatievormen blijken bijzonder relevant voor onze tijd: aandacht voor de ademhaling en ontwikkeling van liefdevolle warmte. Triratna-Boeddhistische Gemeenschap is een spirituele gemeenschap van mannen en vrouwen die het op zich nemen de visie van de Boeddha tot centrum van hun leven te maken en die, naar de formule van Shinran, noch monnik noch leek zijn. De belangrijkste activiteiten ervan zijn: onderricht, beoefening van meditatie en het belichamen van het boeddhisme als levende traditie voor onze tijd en samenleving. Die activiteiten nemen uiteenlopende vormen aan, van kennismaking tot intensieve beoefening, van avondactiviteiten tot intensieve retraites.

Introduction

La Communauté Bouddhiste Triratna (auparavant "Les Amis de l'Ordre Bouddhiste Occidental") a pris naissance en 1967 en Angleterre, concrétisant ainsi la vision du moine anglais Sangharaksita. Celui-ci voulait instaurer un mouvement visant à s’efforcer de vivre totalement et pleinement le bouddhisme, sous des formes coïncidant le plus possible avec notre culture et notre mode de vie. Ici la méditation occupe une place particulièrement importante. A notre époque, deux formes de méditation s’avèrent d’une grande pertinence : la concentration sur la respiration et le développement d’une chaleur empreinte de tendresse. La Communauté Bouddhiste Triratna est une communauté spirituelle d’hommes et de femmes qui envisagent de placer la vision du Bouddha au coeur de leur vie et qui, selon la formule de Shinran, ne sont ni des religieux ni des laïcs. Parmi les principales activités figurent l’enseignement et la pratique à la fois de la méditation et du bouddhisme à titre de tradition vivante à notre époque et dans notre société. Ces activités revêtent diverses formes, allant de la familiarisation à la pratique intensive, d’activités en soirée à des retraites intensives.

bottom of page