top of page

Regeerakkoord vermeldt erkenning van het boeddhisme

De Boeddhistische Unie van België (BUB) is verheugd dat de nieuwe regering die op 1 oktober 2020 van start ging in de regeringsverklaring vermeldt dat ze "de Boeddhistische Unie van België, in samenwerking met de deelstaten, zal erkennen als een vereniging die morele bijstand biedt als niet-confessionele levensbeschouwing."


Dit is het resultaat van het proces dat aanving op 20 maart 2006, toen de BUB de vraag tot erkenning indiende. Hoewel het boeddhisme dikwijls gedefinieerd wordt als één van de 5 grote wereldreligies kan men het niet als eredienst beschouwen. Het kent immers geen God of Opperwezen. Bijgevolg is de term “eredienst”, vermeld in artikel 181, § 1 van de Grondwet, van toepassing op godsdiensten, maar niet op het boeddhisme. De aanvraag wordt daarom ingediend als niet-confessionele levensbeschouwing op basis van artikel 181, § 2. Deze erkenning wordt gerechtvaardigd door het feit dat aan alle criteria voor erkenning wordt voldaan:

  • De Boeddhistische Unie van België VZW is de enige representatieve organisatie van de boeddhistische gemeenschap in België en verenigt de overgrote meerderheid van de boeddhistische verenigingen in België. Ze telt momenteel een dertigtal lidverenigingen.

  • Een langdurige aanwezigheid op het Belgisch territorium: de aanwezigheid dateert van het einde van de jaren 1960, toen de eerste centra van boeddhistische praktijk werden opgericht. De aanwezigheid is sindsdien onafgebroken toegenomen.

  • Het maatschappelijk nut vloeit voort uit de bijdrage door de Boeddhistische Unie van België en haar lidverenigingen in het streven naar een harmonieuze en vredelievende samenleving waar mededogen en wijsheid bijdragen tot het opheffen van het lijden van alle voelende wezens.

  • De aanwezigheid van een groot 150.000 aanhangers: volgens een studie van de firma Phonecom in 2008 is het boeddhisme in België een inspiratiebron voor 5% van de bevolking en wordt het aantal “beoefenaars” geschat op 0,7%. Rekening houdend met de evolutie van het bezoek aan boeddhistische centra tijdens de laatste jaren, is het redelijk om het aantal personen dat in verschillende mate beroep doet op een boeddhistische morele dienstverlening te schatten op ongeveer 150.000 personen. Bovendien houden de resultaten van de studie van Phonecom geen rekening met de aanwezigheid van de inwoners afkomstig van gedeeltelijk of hoofdzakelijk boeddhistische landen, zoals Vietnam, Thailand, Sri Lanka, Cambodja, Myanmar, Nepal, Indië, Mongolië, Japan, China, Korea, Bhutan, Laos, Tibetaanse vluchtelingen, enz.

De Boeddhistische Unie van België wenst dat de wet inzake haar erkenning zo snel mogelijk in werking treedt.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page