top of page
Zen Sangha Antwerpen-Paardenmarkt
Informations pratiques

Nom de l'association

Zen Sangha

Adresse du centre

Emagine Center
Paardenmarkt 65
Antwerpen

Site web

Téléphone

0489 44 05 39

E-mail

Introductie

Zen Sangha is een gemeenschap van zenbeoefenaars rond zenleraar Frank De Waele Sensei en biedt het onderricht, de beoefening en de overdracht van de zenboeddhistische spiritualiteit aan. Zen Sangha heeft een zentrainingsprogramma in Gent en een tiental lokale zengroepen. Kenmerkende meditatieve praktijken in de Zen Sangha zijn gewaarzijnsmeditatie, shikantaza of vormloze meditatie, koanstudie, intensieve retraites en het werken met de leraar. Zen Sangha is gegroeid uit de Dana Sangha van Catherine Genno Pagès Roshi en maakt deel uit van de White Plum Soto Zen-lijn van wijlen Taizan Maezumi Roshi. Zen Sangha is lid van de Boeddhistische Unie van België en van de Interreligieuze Werkgroep Gent.

Introduction

Zen Sangha, anciennement Dana Sangha België, est une communauté de pratiquants du zen rassemblés autour de l'enseignant Frank De Waele Sensei. Elle a pour but l'enseignement, la pratique et la transmission de la spiritualité dans la tradition du bouddhisme zen. Zen Sangha possède un centre de pratique du zen à Gand et compte une dizaine de groupes de méditation à Anvers, Bruges, Bruxelles, Louvain et Courtrai. Les pratiques méditatives qui caractérisent Zen Sangha sont la pratique de la pleine conscience, le shikantaza (ou méditation sans objet), l'étude des koans, les retraites intensives et le travail avec l'enseignant. Zen Sangha est une émanation du Dana Sangha de Catherine Genno Pagès Roshi et s'inscrit dans la lignée White Plum de feu Taizan Maezumi Roshi, dans la tradition du zen Sôtô. Zen Sangha est membre de l'Union Bouddhique Belge et de la plateforme interreligieuse de Gand.

bottom of page