top of page
Shodo Dojo
Informations pratiques

Nom de l'association

Zenboeddhistisch Centrum Halle

Adresse du centre

Edingensesteenweg 455, 1500 Halle, Belgium

Site web

Téléphone

0484 17 35 28

E-mail

Introductie

Het zenboeddhistisch centrum Shodo Dojo werd opgericht in 1989 en bevindt zich in de rand van Halle in het Stilte Paviljoen op de Heulenberg. Een stille en groene plaats in het midden van de drukte van de samenleving. Het Stilte Paviljoen is omgeven door een zentuin en een prachtig park met eeuwenoude bomen. We beoefenen er zazen, de zenboeddhistische meditatie, geworteld in de traditie van het Japanse Sōtō zen Boeddhisme.

Zenmeester en monnik Konrad Kosan Maquestieau, leerling van zenmeester Roland Yuno Rech, is verantwoordelijke van de Shodo Dojo samen met zennon Annemie Genshin Van Attenhoven, leerling van zenmeester Olivier Reigen Wang-Genh. De Shodo Dojo is verbonden met de Association Zen International en de Japanse Sotoshu.

De zenboeddhistische meditatie is de basis (zazen), het uitgangspunt van onze beoefening: je kan 4 maal per week naar de dojo komen voor een meditatie, je kan deelnemen aan een initiatie en meditatiedagen of je beoefening verder uitdiepen door deel te nemen aan een retraite.

Daarnaast zijn er nog een waaier aan andere activiteiten die in dezelfde geest als zazen verlopen zoals het naaien van de kesa, het kopiëren van soetra’s, activiteiten voor de gemeenschap zoals poetsen, koken, het werken in de tuin enz…).

De shodo dojo neemt ook deel aan het maatschappelijk debat in thema’s die te maken hebben met het welzijn van de samenleving. Dit kunnen onderwerpen zijn uit verschillende domeinen en met verschillende invalshoeken: zenmeditatie, mindfulness, zen @ work, klimaat, rituelen, interreligieuze dialoog , dierenwelzijn enz.

Introduction

Fondé en 1989, le centre bouddhiste zen Shodo Dojo est situé à la périphérie de Halle, dans le Pavillon du Silence sur le Heulenberg. Un endroit calme et verdoyant au milieu de l'agitation de la vie sociale. Le Pavillon du Silence est entouré d'un jardin zen et d'un magnifique parc avec des arbres séculaires. Nous y pratiquons le zazen, la méditation bouddhiste zen, ancrée dans la tradition du bouddhisme japonais Sōtō zen.

Le maître zen et moine Konrad Kosan Maquestieau, disciple du maître zen Roland Yuno Rech, est responsable du Shodo Dojo ensemble avec la zennon Annemie Genshin Van Attenhoven, disciple du maître zen Olivier Reigen Wang-Genh. Le Shodo Dojo est affilié à l'Association Zen International et à la Sotoshu japonaise.

La méditation bouddhiste zen est la base, le point de départ de notre pratique : vous pouvez venir 4 fois par semaine au dojo pour pratiquer la méditation, vous pouvez participer à des séances d’initiation ou vous pouvez approfondir votre pratique en participant à une retraite.

De plus, il y a une variété d’autres activités qui se déroulent dans le même esprit que zazen, comme coudre le kesa, copier des sutras, samu (activités pour la communauté comme le nettoyage, travail au jardin, comptabilité etc….

Le Shodo Dojo de participe au débat social sur des sujets liés au bien-être de la société. Il peut y avoir des sujets dans différents domaines et avec différentes perspectives : la méditation zen, la pleine conscience, le zen au travail, le climat, les rituels, le dialogue interreligieux, le bien-être des animaux, etc .... .

bottom of page