top of page
Zendojo Oostende
Informations pratiques

Nom de l'association

Zenboeddhistisch Centrum Wolk en Water

Adresse du centre

Jules Peurquaetstraat 15, 8400 Oostende, Belgium

Site web

Téléphone

E-mail

Introductie

Het Zen Boeddhistisch Centrum "Wolk en Water" bestaat uit twee dojo's: één in Brugge en de andere in Oostende.
Wolk en Water volgt de lijn van Meester Deshimaru en heeft als referenten Meester Roland Rech en Meester Patrick Pargnien.
Het hele jaar door kunt u twee wekelijkse meditatiesessies volgen in Brugge en één meditatie in Oostende. Iedereen is welkom.
Het centrum organiseert twee retraites per jaar van meerdere dagen met de heer Patrick Pargnien en neemt deel aan de organisatie van de retraites in Godinne met Roland Rech.
Regelmatig komen studenten mediteren in de centra en wij geven ook kennismakingssessies aan scholen en bedrijven.

Wolk en Water is ook actief in interreligieuze uitwisselingsactiviteiten in Brugge en Oostende en in de verspreiding van het zenboeddhisme in België.

Introduction

Le Centre Bouddhiste Zen Wolk en Water est composé de deux dojos : l’un à Bruges et l’autre à Ostende.
Wolk en Water suit la lignée de Maître Deshimaru et a pour référents Maître Roland Rech et Maître Patrick Pargnien.
Tout au long de l'année, vous pouvez suivre deux sessions de méditation hebdomadaire à Bruges et une méditation à Ostende. Tout le monde est le bienvenu.
Le centre organise deux retraites par an retraite de plusieurs jours avec M. Patrick Pargnien et fait partie de l'organisation des retraites à Godinne avec Roland Rech.
Régulièrement, des étudiants viennent méditer dans les centres et nous organisons également des sessions d'introduction pour écoles et entreprises.

Wolk en Water est aussi actif dans les activités d'échange interconvictionnel à Bruges et à Ostende et la diffusion du bouddhisme Zen en Belgique.

bottom of page