top of page

#NeverAlone - Conferentie over de levensbeschouwingen en de beleving van de COVID lockdown

De conferentie "Never Alone", georganiseerd door het FIDIF*, heeft op 15 maart jl. in de Senaat leiders van erkende levensbeschouwingen in België samengebracht om het thema van geloofs- of niet-confessionele levensbeschouwingen en de beleving van de COVID-19 pandemie te bespreken.

Door middel van ontroerende en oprechte getuigenissen deelden jonge en minder jonge beoefenaars hun gevoelens over de de lockdown en de impact van hun verschillende vormen van praktijk en overtuiging of geloof. Deze vond plaats onder de Hoge Bescherming van Zijne Majesteiten Koning Albert II en Koningin Paola, in aanwezigheid van Prins Laurent en Prinses Claire.


“Deze solidariteit bewijst dat alle religies en levensbeschouwingen het welzijn van andere mensen vooropstellen.”

Vincent Van Quickenborne, Minister van Justitie.


Carlo Luyckx, voorzitter van de Boeddhistische Unie van België, werd uitgenodigd om te spreken tijdens dit evenement, hoewel het boeddhisme in België nog in een proces van erkenning is. Hij zei dat er een grote mate van solidariteit bestaat tussen de verschillende tradities, en dat er voor ieder een mogelijkheid ontstond om de eigen praktijk te verdiepen. Carlo vernoemde in dit kader de vergankelijkheid en de verheldering van de eigen relatie met de dood door de beoefening van meditatie. Elke beproeving bevat de kiem van nieuwe inzichten en wijsheid. Zo heeft de pandemie ook de aandacht verhoogd voor altruïsme en welwillendheid. Dit alles heeft geholpen heeft om door deze moeilijke momenten heen te komen. Tenslotte hebben ook de verhouding tussen dieren en mensen, de overexploitatie van natuurlijke grondstoffen en de onderwerping van levende wezens door de mens ons een inzicht gegeven in de onderlinge afhankelijkheid van wezens.

De ongewone rust van de lockdown stelde ons in staat te beoefening uit te voeren met een open geest en veerkracht ten opzichte van de nieuwe en moeilijke situaties die wij allen samen meemaakten, zonder de angsten of de ziekte te weg te duwen.


Toespraak van Carlo Luyckx.


In zijn slottoespraak zei Vincent Van Quickenborne, minister van Justitie belast met erkende erediensten en levensbeschouwingen: "Door samen te werken hebben we veel mogelijk gemaakt, met respect voor elkaars gewoonten en overtuigingen. Dit was nodig, omdat de banden en de solidariteit van cruciaal belang waren om deze beproeving (de pandemie) samen door te komen. (...) Deze solidariteit bewijst dat alle godsdiensten en geloofsovertuigingen het welzijn van andere mensen vooropstellen.”


U kunt de heleconferentiebekijken opYoutube.Het getuigenis van de jongvolwassenenisookbeschikbaarin een aparte video.
コメント


コメント機能がオフになっています。
bottom of page