Standpunt van de BUB over ecologie

De opwarming van de aarde en de ecologische toestand van de planeet zijn in toenemende mate een bron van debat in de publieke en politieke arena, en zijn zonder twijfel de twee grootste uitdagingen waar de mensheid de komende decennia voor staat.  De onderzoeken vanuit de wetenschappelijke wereld brengen ons op de hoogte van alarmerende niveaus van overexploitatie van de natuurlijke hulpbronnen en van vervuiling van het milieu.  De klimaatveranderingen die eruit voortkomen, leiden tot steeds ernstigere gevolgen voor het leven op aarde, of het nu gaat om mensen, dieren of planten. Dit uit zich de afgelopen jaren in het aantal klimaatrecords, het aantal opeenvolgende natuurrampen, de vele problemen in verband met overexploitatie, de ineenstorting van de biodiversiteit en vele andere kritische situaties.

Deze crisis is niet alleen politiek, economisch en financieel, maar ook spiritueel.  Ze moet er inderdaad toe leiden dat de mens de motivatie van zijn acties en dus zijn visie op de wereld in vraag stelt. Zijn visie over de wereld en de motivatie van zijn acties mogen inderdaad in vraag gesteld worden in het licht van deze toestand. Daarom is deze crisis ook een uitdaging voor alle religies en vormen van spiritualiteit.