top of page
Karma Sonam Gyamtso Ling
Tibetaans Instituut
Praktische informatie

Vereniging

Tibetaans Instituut

Adres

Kruidpadstraat 33
2900 Schoten

Website

Telefoon

036 85 09 19

E-mail

Introductie

Het Tibetaans Instituut Karma Sonam Gyamtso Ling, dat zich in de Kagyu overdrachtslijn plaatst, werd 27 jaar geleden opgericht. Het instituut wil een culturele organisatie zijn die gebaseerd is op boeddhistische inzichten, technieken en methodes. De activiteiten die aangeboden worden richten zich tot alle geïnteresseerden, zonder onderscheid van sociale rang of levensbeschouwelijke overtuiging. Het stelt zich ten doel:
- bij te dragen tot een gemeenschap die zich bewust is van de interrelatie tussen de mens en zijn medemens, zijn omgeving en beschaving, in het besef dat het individu de motor is van het maatschappelijk leven;
- de dialoog tussen disciplines, tradities, levensbeschouwingen, culturen en gemeenschappen versterken, en op deze wijze actief deelnemen aan maatschappelijk relevante debatten en acties.

Introduction

L’Institut tibétain Karma Sonam Gyamtso Ling, qui s’inscrit dans la tradition kagyu, a été créé il y a 27 ans. L’institut se considère comme une organisation culturelle qui se fonde sur des options, techniques et méthodes bouddhistes. Les activités qu’il propose s’adressent à toutes les personnes indépendamment du statut social ou de l’obédience philosophique. Il a pour mission de:
- promouvoir une société consciente des interrelations entre l’homme et son prochain, son environnement et sa civilisation, en considérant que l’individu est le moteur de la vie sociale ;
- renforcer le dialogue entre disciplines, traditions, philosophies et communautés et de participer ainsi à des actions et débats publics pertinents.

bottom of page