De Boeddhistische Unie van België beoogt een harmonieuze en vredelievende samenleving waar mededogen en wijsheid bijdragen tot het opheffen van het lijden van alle voelende wezens.

 

Missie

De Boeddhistische Unie van België stelt alles in het werk om aan haar leden de mogelijkheid te geven deze visie waar te maken, ondermeer via:

 

  1. De dialoog tussen de boeddhistische tradities in België over de grote vragen en waarden waarmee de huidige maatschappij geconfronteerd wordt;
  2. Het bewaren van het authentieke boeddhisme in de diversiteit van zijn tradities;
  3. Het bevorderen van de studie van de boeddhistische leer geïnspireerd door o.a. historische en wetenschappelijke bronnen, de eigentijdse cultuur en praktijkbeoefening;
  4. De vertegenwoordiging tegenover de overheid, maatschappelijke en levensbeschouwelijke actoren;
  5. De interactie met de samenleving via dialoog en maatschappelijk engagement;
  6. De organisatie en coördinatie van boeddhistische dienstverlening in publieke instellingen.