Shinnyo-en is een internationale boeddhistische gemeenschap van Japanse oorsprong. Het aangeboden onderricht is aangepast aan het hedendaagse leven voor leken en toegankelijk voor iedereen, onafhankelijk van zijn sociale, culturele en religieuze achtergrond.

De boeddhistische Japanse term « Shinnyo » duidt zowel op « de ultieme aard van de werkelijkheid » als de « boeddha-aard » die iedereen bezit.
De term « en » verwijst naar een tuin die wijd open staat voor iedereen, zonder barrière. « Shinnyo-en » staat dus voor onderricht waarbij iedereen wordt uitgenodigd om zijn echte aard te ontdekken (zijn boeddha-aard) en om deze tot uiting te laten komen via diverse vormen van praktijk gebaseerd op het altruïsme van het Mahayana boeddhisme

Praktische informatie

Shinnyo-en België
Belliardstraat 193
1040 Brussel
Tel: +32 (0)2 / 280 26 49