De vereniging werd opgericht in 1980 met als doel personen van hoofdzakelijk Vietnamese oorsprong samen te brengen in een geest van onderlinge hulp en bescherming van de Vietnamese tradities, geïnspireerd door het boeddhisme. Ze situeert zich in de Thiên traditie, Vietnamese uitdrukking van de Chinese Chan en dus in de Mahâyâna lijn. Het onderricht steunt op de verering van de "Amithaba" boeddha als middel tot de wedergeboorte in het paradijs van Sukhavati.

Praktische informatie

Association Bouddhique de Liège
Rue de l'Espoir 2
4030 Grivegnée
Tel +32 486 44 94 55