Deze vereniging vindt haar plaats in de Mahayanatraditie en is aangesloten bij de Grote Wereldcongregatie van boeddhisten LINH SON. De zetel bevindt zich in Parijs en staat onder leiding van de Eerbiedwaardige Meester THICH HUYEN VI, doctor aan de Nalanda Universiteit (India). De oprichting in de jaren 70 beantwoordde aan de behoefte om Vietnamese vluchtelingen, geconfronteerd met de culturele verschillen bij hun integratiepoging in de westerse gemeenschap, bij te staan door hen een traditionele eredienstplaats aan te bieden. De vereniging onderhoudt vandaag een klimaat van solidariteit, vertrouwen en liefde binnen de Vietnamese gemeenschap in België.

Praktische informatie

Association des Bouddhistes de Linh Son
Overwinningstraat 88
1060 Brussel
Tel: 02/538.59.07