De beweging van de Soka Gakkai (letterlijk ‘organisatie voor het creëren van waarden’) werd opgericht in Japan op 18 november 1930 door twee Japanse onderwijzers, Tsunesaburo Makiguchi en Josei Toda. Het is een beweging van beoefenaars van het boeddhisme van de school van Nichiren Daishonin, een Japanse monnik uit de 13de eeuw van onze tijdrekening (1222 – 1282). Deze boeddhistische traditie vindt haar oorsprong bij Shakyamuni (Boeddha Gautama), werd overgenomen en uitgewerkt door boeddhistische geleerden uit het Mahayana boeddhisme in India, China en Japan, en werd voortgezet door de monnik Nichiren. Zij baseert zich op de Mahayana geschriften en op de Lotus Soetra in het bijzonder. Vanaf 1960 nam de beweging, onder het voorzitterschap van Daisaku Ikeda, een internationale dimensie aan. De Soka Gakkai Internationaal werd opgericht in 1975 en groepeert vandaag het geheel aan nationale organisaties vertegenwoordigd in 192 landen en gebieden. De SGI België begon haar activiteiten in de jaren zestig en werd in 1991 een v.z.w.. De belangrijkste activiteiten voorgesteld door de vereniging zijn:

  • Op persoonlijk niveau mediteert ieder bij zich thuis in volledige vrijheid. De meditatie bestaat uit het luidop reciteren, ’s morgens en ’s avonds, van twee hoofdstukken uit de Lotus Soetra, en van zijn titel ‘Nam Myoho Renge Kyo’.
  • Op lokaal niveau vormen de leden ‘discussiegroepen’ die meestal een keer in de maand samenkomen om samen te mediteren, te studeren en dialoog te voeren.
  • Op centraal niveau worden er verschillende activiteiten voorgesteld in het centrum, gelegen aan de Grisarstraat: groepsmeditaties, studies, dialogen, het uitwisselen van ervaringen en vraag en antwoord sessies.

Praktische informatie

Soka Gakkai International Belgium
Grisarstraat 46
1070 Brussel
www.sgi-bel.org
www.nichirenlibrary.org (site Internet d'études en ligne - en anglais)
E-mail : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Tel: 02/345.87.14