Het boeddhisme hoopt dit jaar erkend te worden als levensbeschouwing. Dat betekent onder meer dat leerlingen lessen kunnen krijgen in de leer van de Dharma, en dat ziekenhuizen boeddhistische consulenten aan stervensbegeleiding laten doen. Carlo Luyckx, voorzitter van de Boeddhistische Unie van België, legt uit dat het boeddhisme volledig is ingeworteld in onze maatschappij en het dus op gelijke voet kan gesteld worden met de andere erkende levensbeschouwingen. 

 

Het is eigen aan België dat er aan de erkenning van een levensbeschouwing een flinke financiële dotatie is gekoppeld. Dat is een gevolg van het beleid van Napoleon, die tijdens de Franse Revolutie de macht van de Kerk probeerde te breken door een groot deel van haar bezittingen te confisqueren. Hij wilde de priesters onder de controle van de Staat brengen door ze op de loonlijst te zetten. Die lonen waren voor een deel compensatie voor de verloren onroerende bezittingen van de katholieke kerk. De Belg is levensbeschouwing gaan zien als iets dat van boven moet komen en gratis moet zijn. We hebben er geen moeite mee om geld uit te geven in een restaurant, maar vinden het overdreven als er een vergelijkbaar bedrag wordt gevraagd voor een dag over een levensbeschouwelijk of filosofisch thema. Edel Maex geeft zijn visie over de financiering door de overheid.

Klik hier voor het volledig artikel.

Bron: Knack, 6 april 2016