Coronavirus: heropening van de boeddhistische centra

In het kader van de COVID19 pandemie zijn momenteel volgende maatregelen van kracht in de boeddhistische centra.
 
  • De deelnemers dienen een onderlinge afstand van 1m50 te bewaren, behalve tussen personen die onder hetzelfde dak wonen.
  • De autoriteiten hebben een maximumaantal per gebouw vastgesteld van 200 personen.  De organisatie van de activiteiten moet zo worden gepland dat te grote bijeenkomsten, bijvoorbeeld buiten de praktijkruimte, worden vermeden.
  • Lichamelijk contact tussen deelnemers en van materiaal gebruikt door verschillende personen is verboden. Voor en na elke ceremonie moet het materiaal worden gedesinfecteerd. De deelnemers gebruiken hun eigen zangboek. 
  • Voor de veiligheid van iedereen moet een ontsmettingsmiddel en papieren zakdoeken ter beschikking worden gesteld bij in- en uitgangen. 
  • Het dragen van mondmaskers (of een alternatieve bedekking met stof van mond en neus)  is verplicht.  
    De ruimtes moeten voldoende worden geventileerd.
 Voor sommige beoefenaars, met name degenen die risico's lopen vanwege hun gezondheidstoestand of gevorderde leeftijd, is het beter om nog te wachten om de boeddhistische centra te bezoeken. 
 
INFORMATIE VOOR DE VERANTWOORDELIJKEN VAN DE CENTRA
 

Voorbereiding van een protocol 

De verenigingen zijn het best geplaatst om een protocol op te stellen om de veiligheid te garanderen dat rekening houdt met het specifieke karakter van hun traditie. De onderstaande informatie kan de verantwoordelijken helpen bij het opstellen van een protocol voor hun retraites. De hierbovenstaande informatie dient hierbij ook gerespecteerd te worden. Sommige elementen kunnen ook worden overwogen om de bovengenoemde maatregelen voor de reguliere praktijk aan te vullen.