De Boeddhistische Unie van België (BUB) heeft haar beleid rond ethiek vastgelegd in haar Ethisch en Deontologisch Charter. De Ethische Commissie heeft als taak beslissingen in dit domein voor te bereiden en concrete dossiers samen met de bestuursraad op te volgen.

Commissieleden

  • Ada Sekirin
  • Annemie Van Attenhoven
  • Ayya Vimala
  • Frank De Waele
  • Lama Rinchen
  • Michel Deprèay

In haar streven naar transparantie én met eerbied voor de privacy van betrokken personen, geeft de BUB aan direct betrokkenen de mogelijkheid tot inzage op het adres van haar zetel in dossiers van behandelde zaken.

Zo zijn bijvoorbeeld de stukken beschikbaar met betrekking tot twee verschillende klachten over grensoverschrijdend gedrag en misbruik door spirituele verantwoordelijken binnen de boeddhistische gemeenschap Ehipassiko uit Antwerpen. Na een procedure, die is vastgelegd in haar Ethisch en Deontologisch Charter, erkende de BUB de slachtoffers in hun terechte klachten. Op 16 januari 2022 zegde de betreffende vereniging haar lidmaatschap bij de BUB op.