De volgende opleidingscyclus van het Hoger Instituut van het Boeddhisme gaat door vanaf september 2017. 

  1. Introductie tot het boeddhisme
    Een neutrale kijk op de waaier van de verschillende boeddhistische tradities laat je toe om deze diversiteit volledig naar haar waarde te schatten. De contacten met de deelnemers zullen je begrip en waardering voor deze andere tradities bovendien doen toenemen. Klik hier voor meer info.
     
  2. Inspiratiedagen voor Boeddhistische Vrijwilligers

    Voor hen die overwegen om sociaal geëngageerd vrijwilligerswerk te beginnen vanuit boeddhistische inspiratie en voor hen die reeds actief zijn als vrijwilliger. In die zin zijn de Inspiratiedagen geen opleiding die leiden tot een certificaat. De bedoeling is te inspireren, te activeren en te ondersteunen. Daarnaast willen we ook de kans bieden aan iedereen om zich te blijven vormen. We hopen op die manier binnen en tussen de Sangha’s activiteiten op te starten en netwerking over de Sangha’s heen vorm te geven. Klik hier voor meer info.