Welkom !

De Boeddhistische Unie van België heeft op 20 maart 2006 een aanvraag tot erkenning van het boeddhisme ingediend. Vandaag is het dringend om het boeddhisme, dat momenteel een gemeenschap van meer dan 100.000 personen telt in België, op gelijke voet te stellen met de erkende erediensten en de georganiseerde vrijzinnigheid. Dan zal het volwaardig kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven, met name wat betreft de toegang tot gevangenissen, ziekenhuizen, enz. en tot de levensbeschouwelijke lessen van het officieel onderwijs. De Boeddhistische Unie van België vertrouwt erop dat dit haar lidverenigingen zal helpen bij hun aspiratie: het tot stand brengen van een harmonieuze en vredevolle gemeenschap, waar mededogen en wijsheid bijdragen aan het geluk van alle wezens.

Dag van het Boeddhisme

 


Opendeurdag van de centra in BelgiëDe verschillende vormen van het boeddhisme – Tibetaans, Japans, Koreaans, Viëtnamees of Thaïs - zijn in essentie hetzelfde, maar hebben elk een specifieke aanpak. Voor geïnteresseerden is deze dag een ideaal moment voor een informele ontmoeting bij de 27 deelnemende centra verspreid over Vlaanderen, Brussel en Wallonië. De meeste centra bieden een programma aan met diverse activiteiten gaande van een rondleiding, een presentatie over het boeddhisme, film, meditatie voor beginners enz. Wie wil starten met meditatie kan daarbij ervaren welke traditie hem of haar het meeste aanspreekt.

Alle activiteiten zijn gratis. Families zijn welkom.


Klik op de deelnemende centra in de kaart
voor programma en contactinformatie.
VLAANDEREN

Belgische Zen Vereniging Halle
– Edingensesteenweg 457, 1500 Halle
Ehipassiko Antwerpen – De Sevillastraat 89, 2100 Deurne-Zuid (Antwerpen)
Ehipassiko Mechelen – Frederik de Merodestraat 18, 2800 Mechelen
Wat Dhammapateep – Willendriesstraat 7b, 2812 Muizen (Mechelen)
Karma Sonam Gyamtso Ling – Kruispadstraat 33, 2900 Schoten
Belgische Zen Vereniging Brugge – Maria Van Bourgondiëlaan 60, 8000 Brugge
Belgische Zen Vereniging Oostende – Jules Peurquaetstraat 15, 8400 Oostende
Triratna – Oude Scheldestraat 14, 9000 Gent
Zen Sangha Gent – Elyzeese Velden 10 b, 9000 Gent
Wat Phra Dhammakaya – Ronkenburgstraat 25, 9340 Lede


BRUSSEL

Shambhala Brussel
– Galerie Ravenstein 28, 1000 Brussel
Instituut Nalanda – Olmstraat 50, 1030 Schaarbeek
Shinnyo-en België – Belliardstraat 193, 1040 Etterbeek
Kagyu Samye Dzong Brussel – Capouilletstraat 33, 1060 Sint-Gillis
Daisen Centre Zen – Capouilletstraat 35, 1060 Brussel
Association des bouddhistes de Linh Son – Overwinningsstraat 88, 1060 Sint-Gillis
Rigpa – Fernand Bernierstraat 10, 1060 Sint-Gillis
Soka Gakkai International Belgium – Grisarstraat 46, 1070 Anderlecht
Kwan Um Zen School – Nestelingstraat 16a, 1080 Sint-Jans-Molenbeek/Dilbeek


WALLONIE

Wat Thai Dhammaram
– Chaussée de Louvain 71, 1410 Waterloo
Association Zen de Belgique Liège – Rue Adrien de Witte 14, 4020 Liège
Centre Zen de la Pleine Conscience - Rue des Chalets, 4030 Grivegnée (Liège)
Assoc. boudd. de Liège, Pagode Tuê Giác – Rue de l'Espoir 2, 4030 Grivegnée (LIège)
Yeunten Ling – Promenade Saint Jean l'Agneau 4, 4500 Huy
Dhammaramsi Rivière - Route de Floreffe 22, 5170 Profondeville
Dzogchen Gelek Palbar Ling – Rue de Mettet 300, 5620 Florennes
Kagyu Samye Ling Belgium – Rue Fond des Gouttes 1, 6500 Beaumont (Leugnies)

Verklaring van de Boeddhistische Unie van België over de situatie van de Rohingya in Myanmar

Eenstemmig aangenomen door de Algemene Vergadering van de Boeddhistische Unie van België op 1 oktober 2017.

Het gebrek aan respect in Myanmar voor de mensenrechten en het gebruik van dodelijk geweld verontrust ons ten zeerste. De getuigenissen die ons ter kennis gebracht worden rapporteren dat de inwoners in de steden en dorpen van de Birmaanse Staat Rakhine op grote schaal geleden hebben door moord, repressie, hongersnood en ziektes die daaruit voortvloeien, verkrachting en verdrijving, waarbij hun woningen systematisch verbrand worden na hun vertrek.

De Boeddhistische Unie van België benadrukt, net zoals de Europese Boeddhistische Unie, de fundamentele principes van het boeddhisme, zoals deze trouwens ettelijke malen bevestigd waren door de vooraanstaande leraars van de verschillende boeddhistische tradities. We verwijzen hierbij met name naar hun gemeenschappelijke verklaring die reeds in december 2012 gericht werd aan de Birmaanse boeddhisten.

« Wij wensen de meest fundamentele boeddhistische principes van geweldloosheid, wederzijds respect en mededogen te herbevestigen ten aanzien van de wereld en jullie aan te sporen om deze in praktijk om te zetten. Deze fundamentele principes van het onderricht van de Boeddha zijn het hart van de boeddhistische praktijk:

  • Het boeddhistische onderricht is gebaseerd op de voorschriften om zich te onthouden om anderen te doden of schade toe te brengen.
  • Het boeddhistische onderricht is gebaseerd op mededogen en goedaardigheid.
  • Het boeddhistische onderricht hecht het hoogste belang aan het respect voor iedereen, zonder onderscheid van klasse, kaste, afkomst of overtuiging. »

Als Belgische en Europese boeddhisten stellen wij ons achter deze waarden en bevestigen wij opnieuw onze solidariteit met alle slachtoffers van geweld, onrecht en vervolging.

Wij verklaren dit vanuit ons streven om opnieuw vrede, geweldloosheid en respect voor mensenrechten tot stand te laten komen met levensomstandigheden die een vredevolle samenleving garanderen en gelijkheid voor alle etnische groepen in Myanmar.

Het proces OKC

Het bijzonder goed gemotiveerde vonnis dat op 15/09/2016 werd uitgesproken door de correctionele rechtbank van Brussel in het kader van het proces "van OKC" hekelt de gedragingen die ingaan tegen onze meest elementaire maatschappelijke leefregels waartegen de heer Robert SPATZ (alias « Lama KUNZANG »)  en andere personen uit zijn entourage zich schuldig hebben gemaakt. Deze gedragingen zijn uiteraard eveneens totaal tegenstrijdig met de waarden die sinds 2500 jaar gangbaar zijn binnen de boeddhistische traditie.

Bijgevolg waardeert de Boeddhistische Unie van België het werk dat door het gerechtelijk apparaat verricht is om de feiten te verduidelijken die aan verscheidene veroordeelde personen verweten werden, en ze drukt haar diepste medeleven uit met de personen die het slachtoffer werden van hun handelingen.

De weg die Boeddha heeft voorgesteld heeft als ultiem doel om de voelende wezens te bevrijden van alle fysiek en moreel lijden. Het bewandelen van deze weg veronderstelt een verduidelijking van onze individuele en collectieve intenties, maar ook een reëel maatschappelijk engagement met als doel om iedereen te ondersteunen die lijden ondergaat.

Vanuit deze bekommernis zullen de erkende centra van de Boeddhistische Unie van België uiteraard met bijzondere zorg elke persoon ontvangen die gekwetst is als gevolg van de daden die door de rechtbank veroordeeld zijn, en die er een spirituele ondersteuning zou wensen te ontvangen. 

De veroordeelden gaan in beroep tegen de genoemde gerechtelijke beslissing. De Boeddhistische Unie van België merkt echter op dat, onafhankelijk van de strafrechterlijke uitspraak, feiten aan het licht gekomen zijn in de loop van het onderzoek van het dossier die onverenigbaar zijn met haar visie over het respect dat een levensbeschouwelijke traditie geacht wordt te betonen aan personen die hun vertrouwen eraan schenken en dat daarbij een authentieke morele assistentie verwacht mag worden.

Frans Goetghebeur (13/04/1948 – 29/03/2018)

Met grote droefheid verneemt de Boeddhistische Unie van België  het heengaan van Frans Goetghebeur. Met zijn gave voor het woord en zijn droom om het boeddhisme voor iedereen beschikbaar te maken, heeft hij zijn genereuze energie gericht op de verankering van het boeddhisme in het Westen. Als pionier van het boeddhisme in België en medeoprichter van de centra van het Tibetaans Instituut te Schoten, Brussel, Hoei en Cadzand heeft hij de deur van de praktijk van het boeddhisme geopend voor duizenden personen. Tijdens zijn tienjarig voorzitterschap van de Boeddhistische Unie van België en de Europese Boeddhistische Unie heeft hij bovendien veel bijgedragen aan de intensifiëring van de intra-boeddhistische dialoog. We zullen er hem altijd dankbaar voor zijn en wensen dat onze gedachten van medeleven hem mogen begeleiden en kracht geven, evenals zijn familie, vrienden en Sangha.

De uitvaart zal plaatsvinden in besloten kring. Bij Yeunten Ling gaat een ceremonie door die open staat voor het publiek op 15 april om 14.30u.